15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir

15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir
15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir

Uzmanlarımız sizler için 15 yıl – 3600 günle kimler emekli olabilir sorusunun çok fazla sorulması üzerine konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak bu makaleyi hazırladılar. Yürürlükte olan 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortaları kanununda, 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme gün sayısı ve yaşlılık ayrılı bağlanması ( yani emeklilik ) konularında herhangi bir düzenleme yer almamakta. Bu konulardaki düzenlemeler 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun değiştirilerek – yürürlükten kaldırılmış olan ve 60. Ve halen yürürlükte olan geçici 81. Maddesiyle 2925 sayılı tarım işçileri sosyal sigortalar kanunun halen yürürlükte olan 20. Maddesinde yer alıyor.

506 SAYILI KANUNA GÖRE 15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI ( SSK SİGORTALILARI )

Konudaki düzenleme, önceden 506 sayılı kanunun 60. Maddesinin A bendinde emeklilik şartlarından biri olarak yer almaktayken bu kanuna göre kadınlar 50 erkekler 55 yaşını doldurmuş olmalı, 15 yıldan bu yana sigortalı olarak, adına en az 3600 gün prin ödenme şartı ile SSK sigortalıları emekli oluyordu. 1999 yılında 4447 sayılı kanun ile anayasa mahkemesinin iptal kararı vermesi sonrasında 2002 yılında 4759 sayılı kanun ile emeklilik şartlarında değişiklikler yapılarak 15 yıl için 3600 gün ile emekli olma şartları 25 yıl ile 4500 gün olarak belirlenmiştir. Yani 15 yıl 3600 gün ile emekli olma imkanı tamamen imkansız olmuştur. Ancak kazanılmış hakların korunması ile ilgili bu düzenlemede 506 sayılı geçici 81. Maddenin c bendinde yer alan işlemler halen bu geçici maddeye istinaden yürütülmekte olup bu kazanılmış hak sadece 08/09/1999 tarihinden önce işe girmiş olan SSK sigortalıları için gerçeklidir. 08/09/1999 tarihinden sonra işe girenler bu haktan yaralanamıyor.

ERKEK SİGORTALILARIN ASKERLİK BORÇLANMA HAKKI

SSK şartlarına göre 15 yıl için 3600 günde emekli olma imkanı, 08/09/1999 tarihinden önce işe girmiş olanların yararlanabileceği bir hakiken 08/09/1999 tarihi ve sonrasında işe girenlerin 25 yıl için 4600 günde emekli olacağını yukarıda anlatmıştık. Askerliğini sigorta başkangıcından önce yapmış olan sigortalılar, askerlik borçlanması yapmak istemesi durumunda, sigortanın başlangıcı 08/09/199 tarihinden öncesine giden veya gitme durumu olan erkek sigortalılar için yaş şartlarının yerine getirilmesi durumunda 15 yıl için 3600 gün ile emekli olabiliyorlar.

2925 SAYILI KANUN 15 YIL 3600 GÜN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI ( TARIM SSK )

2925 sayılı tarım işçileri sosyal sigortalar kanununun kapsamında tarım SSK uygulaması ile sosyal güvenlik reformu ile birlikte 01/10/2008 itibariyle sona ermiştir. 01/10/2008 tarihinden önce tarım SSK’sına girmiş olanlar çıkış yapmış olmadığı süre boyunca bu sigortalılıkları devam etmekte olup 30/04/2008 tarihi veya daha öncesinde tarım SSK’ya girmiş olanların emeklilik işlemleri de 2925 sayıl kanun çerçevesinde yürütülmektedir.

Sigortalılık Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş
Kadın Erkek
09/09/1986-23/05/1989 40 44
24/05/1989-23/02/1990 41 45
24/02/1990-23/11/1990 42 46
24/11/1990-23/08/1991 43 47
24/08/1991-23/05/1992 44 48
24/05/1992-23/02/1993 45 49
24/02/1993-23/11/1993 46 50
24/11/1993-23/08/1994 47 51
24/08/1994-23/05/1995 48 52
24/05/1995-23/02/1996 49 53
24/02/1996-23/11/1996 50 54
24/11/1996-23/08/1997 51 55
24/08/1997-23/05/1998 52 56
24/05/1998-23/02/1999 53 57
24/02/1999-08/09/1999 54 58

BAĞ-KUR SİGORTALILARIN SON DURUMU

30/04/2008 tarihi dahil olmak üzere öncesinde tescil edilmiş olan (Bağ-Kur) bağ-kur sigortalıları için 15 yıl ile kısmi olarak emeklilik imkanı vardır. Bağ-Kur sigortalıların süresi ve prim ödeme gün sayısı tam yıl esas alınmasından dolayı 15 yıl için 5400 gün olarak ödenmesi gerekmekte olup 15 yıl için 3600 gün değil 5400 gündür. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda bağ-kurlılar veya tarım bağ-kur ile isteğe bağlı bağ-kur sigortalıların da emekli olma durumu vardır.

ERKEK SİGORTALI
Sigorta Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş
01.06.86’dan önce 55
01.06.86-31.05.88 56
01.06.88-31.05.90 56
01.06.90-31.05.92 57
01.06.92-31.05.94 57
01.06.94’den sonra 58
KADIN SİGORTALI
Sigorta Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş
01.06.86’dan önce 50
01.06.86-31.05.88 51
01.06.88-31.05.90 52
01.06.90-31.05.92 53
01.06.92-31.05.94 54
01.06.94’den sonra 56
Yıldızlandır
Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan