Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı
Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

4857 sayılı İş Kanunu’na tabii olarak yani hizmet akdiyle çalışmakta olan kişilerin ihbar ve şikayetlerini yapacakları yerler şikayetlerin ve ihbarların konu başlığına göre değişiklik göstermektedir. Şikayet ve ihbarın konusuna göre başvuru yapılacak yerler aşağıda yer almaktadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ – ALO 170

Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgi her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, öneri, soru, başvuru ve talepler Alo 170’e iletilebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup, mesai saatleri ile sınırlı değildir. Alo 170 iletişim merkezi Türkiye İş Kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulmakta olan hizmetleri ile birlikte bilgilendirme yapıyor ve çözümler üretiyor.

İletişim merkezlerine gelen tüm çağrılar uzmanlar tarafından doğrudan yanıtlanıyor. İlk görüşmelerde yanıtlanamayan sorun ve talepler telefonda gerekli bilgilerin alınmasının ardından ilgili birimlere yönlendirilmekte ve ilgili birim (Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu’nun ilgili birimi ve Bakanlık) talep sahipleri ile daha sonra iletişime geçerek sonuçlandırmaktadır. Söz konusu bu telefon hattının kullanılması yerine ilgili birime direkt olarak başvurulmak isteniyorsa bu durumda da ihbar ve şikayetin konusuna göre başvuru yapılması gereken birim aşağıdadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işten çıkarılma, hizmet akdinin feshi, ikramiye, ücret, prim, fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma), kıdem ve ihbar tazminatı alacakları gibi konularının ihbar ve şikayet başvuruları daha önce Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine (Bölge Çalışma Müdürlüklerine) bir kısmı ise İş Teftiş Grup Başkanlığı’na yapılıyordu. 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmündeki kararname ile Bakanlığın Bölge Müdürlükleri kapatılmıştır. İş Kur il müdürlüklerinin isimleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bakanlık bölge müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler ve işler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine devredildi. Bu sebeple daha önceden Bakanlık bölge müdürlüklerine yapılmakta olan başvuruların tümünün Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne yapılması gerekir.

İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIKLARI’NA YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

İşyerinden ayrılmamış ve halen çalışmaya devam edenlerin yani iş sözleşmesi devam edenlerin prim, ücret, ikramiye, fazla mesai alacakları ile mobbing (psikolojik baskılar ve yıldırmalar) gibi hususlardaki başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun ilgili grup başkanlığına bildirmeleri gerekir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ve toplu işten çıkarılma hususlarında da başvuruların ilgili İş Teftiş Grup Başkanlıklarına yapılması gerekir.

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

İşten çıkarılmış ya da çıkmış olanların yani hizmet akdi sona ermiş kişilerinin işten çıkarılma, hizmet akdinin feshi, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları gibi konulardaki şikayet ve ihbarlarını bağlı bulunduğu yerlerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ya da bu müdürlüklere bağlı olan hizmet merkezlerine yapmaları gerekir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ – İŞ KUR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR

İşsizlik sigortasından alınmakta olan işsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumu’nun hizmet alanına giren diğer hususlar ile ilgili başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne ya da bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine yapılması gerekir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

Sigortasız olarak çalıştırılma, gerçek ücretler yerine düşük ücretten sigortalı olarak bildirme, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi konulardaki tüm başvurular işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Merkez Müdürlüğü’ne yapılması gerekir. Ayrıca kurumun internet adresinde (www.sgk.gov.tr) her sayfanın alt bölümünde yer alan Bize Ulaşın linkinden de dilek, öneri ve şikafetler form doldurularak gerçekleştirilebilir.

Yıldızlandır
Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan