Kredinotum.com

Devlet Destekli Hayvancılık Kredisi 2017

Doğu Karadeniz, Konya Ovası, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projeleri kapsamındaki tüm illerde hayvancılık ile uğraşan kişilere destek ve hayvancılıkla uğraşan kişi sayısını arttırmak amacı ile 2014 ve 2018 yılları arasında hibe desteği programı uygulanmaktadır. Alınan kararlar kapsamında kurulacak ya da kurulu olan hayvancılık işletmelerine tadilat halinde veya yeni inşatta %50, devlet destekli küçük baş hayvan kredisi ve devlet destekli büyükbaş hayvan kredisi kapsamında damızlık, boğa, koç, teke gibi hayvan alımlarında ise %80 oranından hibe desteği uygulanmaktadır.

Resmi gazetede yayınlanmış olan bu karar dahilinde belirlenen iller kapsamında Hayvancılık Yatırımının Desteklenmesine ilişkin karar Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nca 2014 yılı içerisinde kararlaştırılmıştır. Bu karar sonucunda Doğu Anadolu Projesi içerisinde yer almakta olan Ardahan, Ağrı, Bingöl, Erzincan, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Malatya, Muş, Kars, Van ve Tunceli illeri ile, Güneydoğu Anadolu Projesi içerisinde yer alan Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman, Konya Ovası Projesi kapsamında bulunan Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya, ile birlikte Doğu Karadeniz Projesi dahilindeki Ordu, Samsun, Giresun, Rize, Trabzon, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane illerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinin alt yapılarının ve hayvansal üretimde verimliliğin artmasına yönelik yatırımların desteklenmesi amacı ile bu illerde hayvancılık yapacak olan kişi ve kurumlara Devlet Destekli Hayvancılık Kredisi 2017 yılında da verilmeye devam etmektedir.

Devlet Destekli Hayvancılık Kredileri uygulamasından yararlanabilmek için belirlenen usul ve şartlara uyumlu olunması gerekmektedir. Öncelikle bu krediden yararlanacak olan kişi ve kurumların yukarıda belirtilmekte olan illerden herhangi birinde hayvancılık yapması gerekmektedir. Ayrıca karar kapsamında Türkvet sistemine göre işletmeleri aktif olarak çalışan yetiştiricilere büyükbaş için en az 10, en çok 49 baş kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş, en çok 200 baş kapasiteli yeni ahır ve ağıl tadilatı, yapımı ve bu kapasitelere uygun boğa, koç teke alımına hibe desteği uygulanmaktadır. Bu hibe desteğinden yararlanmak isteyenler ise yalnızca 2014 – 2018 yılları arasında başvuru yapabilmektedir.

Hayvancılık Kredisi kararları kapsamında kurulu ya da kurulacak olan işletmelere yeni inşaatlarda ya da tadilatlarda %50, damızlık teke, boğa ve koç alımlarında ise %80 oranından hibe desteği ödemesi uygulanmaktadır. Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulacak olan işletmeler bu uygulamadan yalnızca bir defa yararlanma hakkına sahiptirler. Yatırım miktarının desteklenmeye esas alınan üst sınırı uygulama esasları tebliği içerisinde yer almaktadır. Yatırım miktarının üst sınırını geçen bölüm ise yatırımcı tarafından karşılanmaktadır. Hayvancılık projesi kapsamında alınacak bu kredide her bir proje sahibi yalnızca bir defa yararlanabildiği gibi hibe desteğinden projesi onaylanan ve projesi içerisinde belirtilmiş olan süre zarfı içerisinde yatırımı tamamlanmış kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Yatırımının bitmemesi halinde ek süre alınması durumunda İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olmaktadır.

Devlet destekli hayvancılık kredileri kararları doğrultusunda ödemeler Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi içerisinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanmaktadır. Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak olan ödemeler destekleme tutarlarından %0,2 oranlarında faiz komisyonu ödenmektedir.

Devlet Destekli Hayvancılık Kredisi 2017
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.