En Yüksek Temettü Veren Hisseler 2017

En Yüksek Temettü Veren Hisseler 2017
En Yüksek Temettü Veren Hisseler 2017

Hangi işletmede olursa olsun işletme ortaklarının dönem içerisinde elde etmiş oldukları kardan pay alma hakları bulunmaktadır. İşletme ortaklarının elde etmiş oldukları bu hakka da temettü denilmektedir. Bu hakkı şirketler hisse senetlerini çıkartarak ortaklarına sağlamaktadırlar. Bu hakka sahip olan ortaklar dönem içerisinde şirketin elde etmiş olduğu kardan kendi üzerlerine düşen payı alırlar. Ortakların kardan ne kadar pay alacakları ise hisse senedi miktarına göre belirlenmektedir.

Temettü ise hisse senedi olarak dağıtılmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise işletmenin bedelsiz olarak sermaye artımına gitmesidir. Temettü bedelleri de eklendikten sonra işletmenin değeri üzerinden ortaklara yeni hisse senetler, dağıtılmaktadır. Ortaklar hisse senetlerine yatırım yaptıkları sürece bu kardan pay alma haklarına sahip olurlar.

Temettü Dağıtımı Nasıl Yapılır?

Şirketlerin yılsonu bilançoları temettü oranları hakkında da bilgi vermektedir. Bu yüzden yatırımcılar şirketlerin yılsonu bilançolarını özenli bir şekilde takip etmektedirler. Bir şirketin yatırımcısına ödeyeceği kar payı ise şirketlerin yıllık net dönem karlarına göre belirlenmektedir. Bu karlardan vergiler ve diğer giderlerde çıkarılır geri kalan kısmın %20’sinden az olmamak artı ile yatırımcısına dağıtılması olayına ise temettü dağıtımı adı verilmektedir.

Temettü dağıtımı üç farklı şekilde yapılabilmektedir. Yatırımcıların elinde bulunan hisse senedine karşılık olarak denk gelen kar oranı hisse senedi olarak veya nakit olarak yatırımcıya verilebilir. Üçüncü seçenekte ise bu iki seçenek karıştırılır ve yatırımcılara o şekilde dağıtım yapılır.

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü yöntemi kişiler tarafından daha çok bir yatırım yöntemi olarak tercih edilmektedir. Bir şirketin temettü ödemelerinden faydalanmak isteyen yatırımcı hisse senetlerini temettü ödemeleri başlamadan önce mutlaka almalıdır. Aynı koşullar halka açık olan şirketlerin sermaye artışlarından faydalanabilmek için de geçerlidir. Borsada işlem gören şirketlerin ise temettü dağıtım şartları yoktur. Bu işlem tamamı ile şirket politikası ile ilgilidir.

Eğer sizde bir şirkete yatırım yapmak istiyorsanız yatırım öncesinde şirketlerin yatırımcılarına vermiş oldukları temettü oranlarını iyi bir şekilde araştırmalı ve yatırımlarınızı ona göre yapmalısınız. Şirketlerin vermiş oldukları temettü oranları ise yer yıl açıklanmaktadır.

Yıldızlandır
Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan