Kredinotum.com

Esnaf Kefaletten Kredi Nasıl Çekilir

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerinde gerekli krediyi sağlamak ya da kredi ve banka teminat mektubu almak amacı ile kefil olmak amacı ile kurulmuştur. Ülke genelinde esnaf ve sanatkarların kredi kullanmasında önemli bir rol oynamakta olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayısı 928’e kadar ulaşmıştır. Tüm bu birlikler ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) başlığı altında toplanarak bir araya getirilmiştir.

Halk Bankası kooperatif kredisi esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti karşılığında esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırabilmektedir. Merkez birliği kredi kefalet sistemi işleyişinde ülke genelinde esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacı ile devlet tarafından tahsis edilmiş olan kaynakların kullandırılması amacı ile Halk Bankası görevlendirilmiş olup, uygulamada bankaya yalnızca kefalet verilerek kredi kullanılması mümkün olmaktadır.

Kullanılan bu kredilerin faiz oranları ile birlikte ticari kredi faizleri arasındaki fark oranı devlet tarafınca karşılanmaktadır. Esnaf kefaletten kredi nasıl çekilir hususunda yanıt verilecek olursa kredi çekilmesi aşamasında belli şartların taşınması gerekmektedir. Öncelikle esnaf ve sanatkar olmak, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak, iş ya da ikamet yerinin kooperatifin çalışma alanı içerisinde olması, aynı anda başka bir esnaf ve sanatkarlar ortağı olmaması gerekmektedir.

Ortaklığa giriş şartlarının taşınmasının ardından yazılı olarak kooperatife müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaat sahibinin durumu ise yönetim kurulu tarafından araştırılmakta olup, kabul ya da red cevabı 15 gün içinde yazılı olarak bildirilmektedir. Bu aşamada ortağın mali ve ekonomik durumu araştırılmaktadır. Bunun sonucunda kredi talebi Halk Bankası’na iletilmekte olup, bu kredi teklifi de Halk Bankası tarafından incelemeye alınmaktadır. Tekrar banka tarafından bir değerlendirme ve istihbarat yapılmakta olup, bu değerlendirme sonrasında başvuruya yanıt verilmektedir. İstihbaratın ve incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde kredi kullanma aşaması tamamlanmış olmaktadır.

Esnaf Kefaletten Kredi Nasıl Çekilir
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.