Ev Eşyaları Haczi – Ev Eşyaları Haciz Edilir mi?

Ev Eşyaları Haczi – Ev Eşyaları Haciz Edilir mi?
Ev Eşyaları Haczi – Ev Eşyaları Haciz Edilir mi?

Bankalara, kurumlara ve kişilere olan borçlarından dolayı ve bunların ödenmemesi halinde başlatılan resmi hukuk işlemine haciz denir. Anayasamızın 38. Maddesine dayanarak kimse sizi borcunuz olduğundan dolayı tutuklayamaz ve alıkoyamaz. Bunun için ise resmi yollardan yapılan haciz işlemini kullanılmaktadır.

Bu işlem yapılırken kişinin haciz edilecek ev eşyaları arasında bulunan temel eşyalar arasında sayılan eşyalar haciz edilmez. Bu kural anayasa da bile bulunmaktadır. Yalnız temel eşyalardan birden fazla olması durumunda bu kural geçerliliğini yitirmektedir. Yani kural olarak ev eşyaları haciz edilemeyeceği gibi aynı işlevi gören birden fazla eşya var ise haciz edilebileceği kabul edilir.

HACİZ EDİLEMEYEN EŞYALAR

 • Borçlunun kişisel ve meslek için gerekli elbise ve eşyaları haciz edilemez.
 • Borçlunun kendisine veya ailesine gerekli olan yatak takımları, dini kitap ve ibadete ilişkin eşyaları haciz edilemez.
 • Borçlunun vazgeçme olanağı olmayan mutfak takımları ve gerekli ev eşyaları haciz edilemez.
 • Borçlu çiftçi ise; kendisi ve ailesinin geçimi için gerekli olan arazi, çift hayvanları, nakil araçları ve diğer çiftçilik için gerekli aletleri haciz edilemez.
 • Borçlunun sanat ve meslek için gerekli olan alet ve edevatları, gerekli olan kitapları haciz edilemez.
 • Borçlu arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye sektöründen geçimini sağlıyor ise; nakil araçları haciz edilemez.
 • Borçlu hayvancılık ile uğraşıyorsa; kendisinin ve ailesinin idaresini zorluğa sokmayacak ve kendi seçeceği; bir süt veren manda veya inek, üç keçi veya koyun veya bunların üç aylık yem ve yataklıkları haciz edilebilir.
 • Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları haciz edilemez.
 • Borçlu çiftçi ise; gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu haciz edilemez.
 • Borçlu bağ, bahçe veya meyve-sebze yetiştiricisi ise; kendisinin ve ailesinin geçimi için gerekli olan bağ, bahçe ve mesleği için gerekli alet ve edevatlar haciz edilemez.
 • Borçlu geçimini hayvan yetiştirerek sağlıyorsa; kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması için gerekli olan hayvan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları haciz edilemez.
 • Borçlu memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli maaşlarından ve bu hizmetlerden birinin iflası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar haciz edilemez.
 • Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi durumlarda bağlanan maaşlar, kişinin vücudunda oluşabilecek zararlarda ve sağlığının bozulması durumunda verilecek tazminatlar, borçlunun kendisine veya ailesine bu şekilde verilecek olan toptan veya taksitli paralar haciz edilemez.
 • Borçlunun maddi durumuna uygun bulunan evi haciz edilemez.

EV HACZİ İTİRAZI

Zorla haciz etmek ve kişiye alıkoymak kanun kapsamında yasak olduğu için kimse size alıkoyamaz. Avukat aracılığı ile itiraz ederek gözaltı ve tutukluluğunuz durdurulacaktır.

Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan