Evde Bakım Maaşı Ücreti Ne Kadar

Evde Bakım Maaşı Ücreti Ne Kadar
Evde Bakım Maaşı Ücreti Ne Kadar

Bakıma muhtaç olan kişilerin evde bakımı karşılığında hükümet tarafından bakmakla yükümlü olan kişiye bakım maaşı ödenmektedir. Bu maaş ile bakımı sağlanan kişinin kişisel, beslenme ve diğer giderlerinin karşılanması amaçlanmakta ve maddi destek sağlanmaktadır. Sosyal Hizmetler Kanunu’nda yer alan 6 Şubat 2014 tarihinde yapılmış olan değişiklik ile Evde Bakım Maaşı hesaplamalarının Memur Maaş Katsayısı üzerinden belirlenmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2015 yılı memur maaş katsayılarını düzenlemesi ile bu düzenleme sonucunda 2015 Evde bakım Maaşı Ücreti üzerinde artış olmaktadır. BÜMKO 01/01/2015 ile 30/06/2015 tarihleri arasında uygulanacak olan maaş katsayıları yeniden belirlendi. Bu belirlemelere göre 2015 yılı içerisinde uygulanacak olan aylık katsayı 0.079308, memuriyet taban aylık göstergesinde uygulanacak olan taban aylık kat sayısı 1.24144, iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylıklara çevrilmesinde uygulanacak olan yan ödeme kat sayısı ise 0,025149 olarak belirlenmektedir.

Yapılan güncellemeler sonrasında 01.01.2015 tarihi ile 30.06.2015 tarihleri arasında ödenecek olan Evde Bakım Maaş Ücreti 793.08 TL olarak belirlenmiştir. Bakım maaşlarının hesaplanmasında kullanılan hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir sınırı da belirlenmiştir. Bu tarihler arasında geçerli olmak üzere hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir 572,64 olarak sınırlandırılmıştır. 01.07.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olacak hanede kişi başına düşen aylık gelir 606,95 olarak belirlenmiştir.

Evde bakım maaşı ücreti hesaplamasına yönelik olarak Sosyal Hizmetler Kanunu içerisinde yer alan maddeye göre bakıma ihtiyacı olan engelliler özel bakım merkezlerinde sunulmakta olan bakım hizmetinin karşılığında belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti memur aylık katsayısının çarpımı sonucunda bulunacak tutardan fazla olmamaktadır. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek sağlamak amacıyla memur aylığının katsayısının çarpımı sonucunda bulunan miktar kadar aylık yardım yapılmaktadır.

Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan