Kredinotum.com

Evde Bakım Şartları Nelerdir

Evde bakım maaşları bakıma muhtaç olan engelinin bakımını sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu kişiler üvey kişiler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç olan engelli vatandaşın eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, anne ve babası ile bu kişilerin anne ve babası, torunlar ve torunların eşleri, kardeşler ve kardeşlerin eşleri, kardeşlerin çocukları ve kardeşlerin çocuklarının eşleri, eşin anne ve babası, eşin kardeşleri, eşin kardeşlerinin eşleri ve çocukları, amcalar ve amcaların eşleri, amcanın çocukları ve eşleri, halalar ile halaların eşleri, halanın çocukları ve çocukların eşleri, dayılar ve dayıların eşleri, dayıların çocukları ile eşleri, teyzeler ve teyzelerin eşleri, teyzelerin çocukları ve eşleri engelli kişinin bakımının sağlanması amacı ile evde bakım maaşı alabilmektedirler.

Evde bakım maaşı alabilmek için üç temel şart mevcuttur. Bu şartlar kapsamında öncelikle engelli kişinin ağır engelli olduğunu belirtmekte olan sağlık kurulu raporunun alınmasıdır. İkinci şart olarak bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması gerekmektedir. Üçüncü şart ise bakım maaşı alacak olan kişinin gelirin bu maaşı alabilmesine uygun olmasıdır. Evde bakım maaşı almak isteyen kişiler bakmakta oldukları engelli kişi için tam teşekkülü bir hastaneden sağlık kurulu tarafından hazırlanmış olan engel oranı en az P olan ve ağır engelli bölümü içerisinde evet yazmakta olan bir rapor alması gerekmektedir.

Bu kriter dahilinde küçük çocuklar için ekstra bir durum oluşturmaktadır. Küçük çocukların bakıma muhtaç olmaları göz önünde bulundurulması ile yaşıtları arasında gerilik ancak yaşlarının ilerlemesi ile kendisini belli etmektedir. Erken yaşlarda alınmış olan sağlık kurulu raporları içerisinde engel oranlarının tespiti bu nedenle güç olmaktadır. Bu sebeple küçük çocuklar için bu raporlar süzeriz olarak değil 1 ya da 2 senelik süreçler için verilmektedir. Ayrıca sağlık raporu içerisinde yer alan ağır engelli bölümü işaretlenmemektedir.

İkinci kriterde bakıma muhtaçlık hususu için bakıma muhtaç engellilerin koşulları göz önünde bulundurulmaktadır. Bakıma muhtaç olan engelliler yemek, içmek, tuvalet ve banyo gibi tüm ihtiyaçlarını yalnız gidermekte güçlük çekmekte ya da hiç yerine getirememektedir. Hayatını idame etmek ve devam ettirmek için bir başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyulması hali denilebilmektedir. Üçüncü kriterde ise; engellinin yaşamakta olduğu hane içerisindeki tüm vatandaşların kişi başına düşen geliri asgari ücretin 2/3’ünü geçmemesi hususunu belirtmektedir. Ancak engelli vatandaşa bakmakla yükümlü olunmaması halinde bakmakta olan kişiler hanedeki gelirler dikkate alınmamaktadır. Bu husus sonucunda yalnızca engilli kişinin gelirinin asgari ücretin 3/2’ünü geçmemelidir. Bu şartlar dahilinde Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır hususundaki bilgiler doğrultusunda başvuru yaparak gerekli evrakların tamamlanması sonucunda evde bakım maaşı almak mümkündür.

Evde Bakım Şartları Nelerdir
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.