Evlenme Yardımı Nasıl Alınır

Evlenme Yardımı Nasıl Alınır
Evlenme Yardımı Nasıl Alınır

Mecliste bugün yasalaşan yeni yasa teklifine göre Evlenme Yardımı Nasıl Alınır şartları artık belli oldu. Ortalama olarak 4 maddeden oluşan bu şartlar çerçevesinde yeni evlenenlere devlet geri ödeme olmadan 5.000TL yardımda bulunacaktır. Evlenme yardımı nasıl alınır bilmiyorsanız aşağıdaki şartları inceleyerek, kafanıza takılan tüm soru ve sorunlarınızı uzmanlarımıza ücretsiz olarak yorumlar bölümümüzden sorarak 7 gün 24 saat anında destek alabilirsiniz.

  • 27 yaşını doldurmamış olmak,
  • Bankada TL cinsinden çeyiz hesabı sahibi olmak,
  • Bankada açılan hesaba devlet yardımı almamış olmak,
  • İlk defa evleniyor olmak ve tek seferde ödenmek şartıyla, asgari sürede kalmak üzere Bakanlar Kurulu Karıyla belirlenmek üzere,

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK

Başvurunun nereye yapılacağı konusunda henüz açıklama yapılmazken en kısa zamanda açıklama sonrası sitemiz üzerinden bilgi alabilirsiniz. Torba yasa tam olarak açıklanmamakla birlikte, açıklanması sonrası tüm bilgiler ilk önce sayfamızdan yayınlanacaktır.

Evlenme Yardımı Nasıl Alınır İle ilgili Kanun Aşağıdaki Gibidir

MADDE 21 – 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat v|e Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Evlenme Yardımı Nasıl Alınır

EK MADDE 2- (1) 27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahiplerinin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanuna tabi bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına Devlet katkısı ödenir.

(2) Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla düzenli ödeme planına ve/veya hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5.000 Türk Lirasını geçmeyecek miktarda ödenir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, karşılanır. Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(4) Bankalar nezdinde çeyiz hesabı açılmasına, çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenmesine, hesaba yapılacak ödemelere ve türlerine, hak ediş sürelerine, Devlet katkısı oranlarına, çeyiz hesabına yapılacak Devlet katkısı ödemelerine, ikinci fıkrada belirlenen azami tutarı hak ediş sürelerine göre azaltmaya ve hesapların denetimi ile bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Evlenme Yardımı Nasıl Alınır yapılacağı açıklandı.

Yıldızlandır
Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan