Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi 2016

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi 2016
Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi 2016

 

Gayrimenkullerin elden çıkması durumunda doğacak olan vergi sorumlukları içinde, değer artış kazancı vergisi de yer almaktadır.  Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir, gerçek bir kişinin bir takvim senesi içinde elde ettiği irat ve aynı zamanda da kazançların safi tutarı olarak tanımlanırken, hangi tür irat ve de kazançların gelire dahil olacağına bununla birlikte gelirin nerden oluştuğuna yer verilmektedir.

Söz konusu olacak irat ve onunla birlikte hesaplanacak kazançlar şöyle sıralanır:

  1. Ticari Kazançlar
  2. Zirai Yönden Sağlanan Kazançlar
  3. Ücretler Kapsamına Giren Veriler
  4. Serbest Meslek Adı Altında Gelen Kazançlar
  5. Gayrimenkul Sermaye İratları
  6. Menkul Sermaye İratları
  7. Diğer Kazanç Ve İratlar

Bir gelirin vergi dahilinde yer alması için sayılan bu gelir çeşitlerinden bir tanesine giriyor olması gerekmektedir. Her gelir için değişik vergi teknikleri yer aldığı için, irat ve kazancın hangi gelir konusu kapsamına girdiğinin tespit edilmesi de son derece önemli bir husustur. Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80.’ci maddesinde yer alan 6. bendi kapsamında taşınmaz mal ve hakların beş yıl içinde elden çıkmasından doğacak olan kazançlar, değer artışı kazancı konusunu da meydana getirmektedir.

Söz konusu olan mal ve haklar 01 Ocak 2007 ve daha sonrasında elde edilmiş ise, iktisap tarihi itibarı ile 5 yıl içinde elden çıkarılmış olmasından doğacak olan kazançlar, değer artış kazancı şeklinde değerlendirmeye alınacaktır. Eğer ki, elden çıkarma durumu iktisap tarihi itibarı ile 5 yıldan daha uzun bir sürenin sonunda gerçekleşmiş ise, elde edilmiş olan kazanç da değer artışı kazancı şeklinde vergilendirilmez. Vergi için önce beyanname vermek gerekiyor. Bu vergi için yıllık şekilde gelir beyannamesi verilmektedir. Bu beyanname de 25 Mart tarihine kadar verilmektedir. Vergi ödemeleri yılda 2 kez olmakla birlikte birincisi Mart ayında, diğeri de Temmuz ayında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilmektedir.

[ads2]

Gayrimenkul değer artış kazancı, üretici fiyat endeksi yöntemi ile hesaplanır. Alış ve satış tarihlerinin arasında ÜFE endeks satış oranı %10 ve üstünde olmalıdır. %10 olmaması halinde değer artış kazancı geçerli olmaz ve tabi tutulmaz. ÜFE oranları da aylık şekilde yayınlanır ve alınan ve satılan aylar değil, bir önceki aydaki ÜFE oranı göz önünde bulundurulur. Bu vergiyi ödememek de ancak gayrimenkulün bedelsiz şekilde edinilmesi durumunda geçerli olabilecek bir durum olarak gözlenmektedir.

Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan