Kredinotum.com

Hibe Geri Ödemesiz Kredi Nasıl Alınır

Yeni bir giriş yaparak ya da küçük ölçekli bir işletme kurarak bir iş yeri sahibi olmak isteyen kişiler KOSGEB hibe kredisi seçeneklerinden yararlanabilmektedirler. KOSGEB hibe kredisi yeni iş kurmak isteyen kimseler uygulayacakları yöntemler ile kredi seçeneğini alabilmektedirler. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı dahilinde 30.000 TL’ye kadar ödenek verebilmektedir. İşletmenin kurulmasına yönelik kuruluş desteği, ofis malzemeleri ile 12 aylık işletme giderleri desteği gibi hususlarda destek sağlamaktadır. Bu kuruluş safhasında ilk olarak ödemeler kişi tarafından karşılanmakta olup, daha sonrasında faturalandırılan tüm giderler KOSGEB tarafından 30.000 TL’ye kadar ödenmektedir.

KOSGEB kredisi seçeneğinden yararlanılabilmesi için birtakım husus ve esaslara uyum sağlanması gerekmektedir. Öncelikle bu kredi seçeneğini kullanabilmek için uygulamalı girişimcilik eğitimi alınması gerekmektedir. KOSGEB bu eğitimi ücretsiz olarak vermektedir. Eğiti süresi ise 70 saat ortalama bir ay kadar sürmekte olup, sertifika alma hakkı kazanılmaktadır. Eğer öğrenim hayatı içerisinde 56 saat ve üzerinde girişimcilik dersi alınmış olması hususu mevcut ise bu eğitim de kabul edilmekte olup sertifika alınabilmektedir. KOSGEB kurslarının hangi illerde ve hangi zamanlarda verildiğine ilişkin tüm bilgiler kosgeb.gov.tr adresinde duyurulmakta ve uygulamalı girişimcilik duyuruları üzerinden görüntülenebilmektedir.

İlk aşamadaki uygulamalı girişimcilik eğitiminin alınması sonrasında sertifikanın elde edilmesi işletmenin kurulması germektedir. Kurulan işletmenin noter kayıtları, oda kayıtları ve sicil kaydının yapılması gerekmektedir. KOSGEB’in resmi internet sitesi olan kosgeb.gov.tr adresinden E-Kobi sistemi aracılığı ile veri tabanına kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt işlemi için kullanıcı adı ve şifresi alınması ve bu bilgiler doğrultusunda giriş yapılarak Kobi Beyannamesi’nin doldurulması gerekmektedir. Daha sonrasında ise belgelerin asıl suretleri, fotokopileri ve vergi levhasının fotokopisi KOSGEB’e teslim edilmelidir.

Kobi Beyannamesi’nin onaylanmasının ardından yine internet sitesi üzerinden yeni girişimci başvuru desteği formuna ulaşılarak doğru bilgiler doğrultusunda gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Doldurulan form ile birlikte iş planının hazırlanması ile kobi uzmanı ile iletişime geçilmeli ve ön onayın alınmasının ardından çıktısının alınarak ekler ile birlikte KOSGEB’de bulunan uzman kişiye teslim edilmesi zorunludur.

Tüm bu işlemlerin sonrasında hibe geri ödemesiz kredi nasıl alınır hususundaki en önemli nokta ise değerlendirme aşamasıdır. Değerlendirme işlemi kurul toplantısında yapılmaktadır. Beyan edilen iş planının kabul edilmesi halinde kişiye bir taahhütname verilmektedir. Bu taahhütname ile KOSGEB hibe kredisi seçeneğini almaya hak kazanılmaktadır.  Ancak unutulmaması gerekir ki 18 yaşını doldurmuş ve işsiz olunması gerekmektedir. Ayrıca kredi başvurusunun yapılabilmesi için İşkur’a kayıtlı olunması gerekmektedir. Detaylı bilgilere ulaşabilmek için bağlı bulunulan bölgedeki İşkur’a müraacat ederek yetkililer ile görüşme sağlanabilmektedir.

Hibe Geri Ödemesiz Kredi Nasıl Alınır
Yıldızlandır

1 Yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.