Kredinotum.com

ilksan Kredisi Nasıl Kullanılır

Tam ismi ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, ya da herkesin kısaca bildiği gibi İLKSAN; yasa ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir Sandık’tır. Bu kuruluş ilkokul öğretmenleri arasında yardımlaşmayı sağlamak amacını gütmektedir. Sandığın gelirlerini, ilkokul öğretmenlerinin maaşlarından yapılan kesintiler oluşturmaktadır. Bu Sandık, bütçesi elverdiği ölçüde üyelerine kredi vermektedir (ya da yönetmelikteki ifadesi ile üyeler ikrazdan yararlanabilmektedir).

Üyelere kullandırılacak ikraz ve ve bu ikrazdan yararlanma koşulları, ikraz miktarı ve kullandırılma şekli, işlemlere uygulanacak faiz oranı ve alınan ikrazın geri ödeme koşulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında çıkarılan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Kredi talep edecek üye hala Sandığa üye olmalıdır ve en az bir yıldır aidat ödüyor olmalıdır. Sandıktan daha önce kredi almış olan ancak geri ödememiş ve haklarında icra takibi yapılan üyelerin yeniden kredi talep edebilmesi için, ilk borcun tamamen ödenmiş olması ve bu tarihten itibaren iki yıl geçmiş olması gerekir.

Kredi talep eden üyenin maaşında haciz kesintisi veya temlik olmamalıdır. Kredi talep eden üye, müşterek ve müteselsil borçlu olarak hakkında icra takibi yapılıyorsa, kredi tamamen ödenmeden yeni bir kredi talep edemez. Kredi talep eden kişi, başka bir Sandık üyesini veya bir devlet memurunu müşterek ve müteselsil borçlu göstermelidir.

Üyenin uzun süreli bir hastalığı olmalıdır. Kredi talep eden kişi, başka bir Sandık üyesini veya bir devlet memurunu müşterek ve müteselsil borçlu göstermelidir. Bu kredi bir kere verilir ve eşit taksitlerle geri ödenir. Kredi kullanan üye grup kredi hayat sigortasından yararlanmaz. Verilen kredinin vadesi talebe göre 12, 24, 36 veya 48 ay olabilir. Sandığın varlıkları ve ülkenin ekonomik koşullarına göre bu süreler değiştirilebilir. Evlilik kredilerinde en fazla 12 ay süre verilir. Hastalık ve tedavi kredilerinde ise 12 veya 24 ay süre verilir. Uygulanacak faiz oranını belirlerken, en fazla beş bankanın aynı vadelere verdiği aylık tüketici kredisi faiz oranlarının ortalaması alınır. 12 ay vade için yüzde 15, 24 ay vade için yüzde 10, 36 ay vade için yüzde 5 eksiği uygulanır. 48 ay için bir indirim yapılmaz.

Hastalık ve tedavi kredilerinde, 12 ay için yüzde 30, 24 ay için yüzde 20 indirim yapılır. Kredi verilen üyelerden, faiz dışında kredi hayat sigorta primi, damga vergisi ve aracı kurum havale ücreti talep edilir. Hastalık ve tedavi kredilerinde hayat sigorta primi istenmez. Evlilik kredilerinde ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir masraf daha istenir.

Kredi tutarı üyenin ödediği en son aidat miktarının,

  • 12 aylık kredi için en çok 300 katı
  • 24 aylık kredi için en çok 350 katı
  • 36 aylık kredi için en çok 400 katı
  • 48 aylık kredi için en çok 500 katı olabilir.

Evlilik kredisi miktarı, üyenin ödediği en son aidat miktarının 120 katı, hastalık ve tedavi kredisi miktarı ise 150 katı olabilir.

ilksan Kredisi Nasıl Kullanılır
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.