Diğer

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Güncelleme:

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal devlet anlayışı ile kendi inisiyatif ve isteği dışında işinden çıkarılmış veya çıkmış işçilere yönelik işsizlik ödeneği başlığı altında bir ödenek ayırmaktadır. Çalışanın işten çıkarılması halinde işçinin tekrar iş bulana kadar olan bu süresi için devlet belli kriterler ve koşullar doğrultusunda düzenli olarak işsizlik maaşı ödeneği vermektedir.

İşten çıkarılan kişinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için çalıştığı yerden iş kanunu içerisinde belirtilmekte olan haklı sebeplere dayanmayan bir gerekçe ile çıkarılması şartı aranmaktadır. Son çalışılan yerden evlilik, emeklilik ve istifa gibi nedenlerle işten ayrılma ya da çalışandan kaynaklanan herhangi bir probleme dayalı işten çıkarılma söz konusu olması durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktadır.

İşsiz Kişi Kredi Çekebilir mi

İşverenin çalışanı işten çıkarması durumunda işveren, hizmet akdinin sonlandırıldığı sigortalı işsizin hizmet akdinin sona erdiğini belirten İşten Ayrılma Bildirgesini hizmet akdinin sona ermiş olduğu tarih itibari ile 15 iş günü içerisinde üç nüsha olarak düzenlemesi gerekmektedir. Daha sonrasında bu bildirgeyi iş yerinin bulunmuş olduğu yerdeki İş-Kur’a beyan etmesi zorunludur. Düzenlenen nüshalardan bir tanesi işsize verilmekte ve diğer nüsha iş yerinde saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilmekte olan tüm koşulların yerine getirilmesi ile kişi işsizlik maaşı ödeneğinden faydalanmaya hak kazanmaktadır. Ancak işsizlik maaşından yararlanabilmek için kişinin belli evrakları tamamlayarak İş-Kur’a beyan etmesi gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar ise işsizin kimliği ya da kimlik fotokopisi, işverenin düzenlemiş olduğu İşten Ayrılma Bildirgesi’dir. Bu belgelerin tamamlanarak hizmet akdinin sona ermiş olduğu tarih itibari ile 30 gün içerisinde İş-Kur’a bizzat işsizlik ödeneği hususunda beyanda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik maaşları işten çıkarılan sigortalı işsizin, İşsizlik Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’deki 2, 3 ve 5. maddelerde açıklanan tüm şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Bu şartlara uyum sağlanması ile hizmet akdinin fesh edilmiş olduğu tarih itibari ile hesaplama yapılmaktadır. İlk işsizlik maaşı ödeneğinin yatırılması, bu ödeneğin hak kazanıldığı tarihi izleyen her ayın sonunda İş-Kur tarafından kişinin adına olan banka hesabına düzenli olarak yatırılmaktadır.

İşsizlik maaşı ödeneği alınabilmesi için sigorta süreleri;

600 gün sigorta pirimi yatırılmış kişiler 6 ay (180 gün)

900 gün sigorta pirimi yatırılmış kişiler 8 ay (240 gün)

1080 gün sigorta pirimi yatırılmış kişiler 10 ay (300 gün)

Ayrıca belirtmek gerekir ki 5510 sayılı kanun içinde belirtilen maddelere göre işsizlik ödeneği alan kişiler genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam etmekte olup, bakmakla yükümlü olduğu tüm kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı