Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır

Bu yazımızda sizler için kimler iş güvenliği uzmanı olabilir – nasıl belge alınır sorusunun çok fazla sorulması üzerine uzmanlarımız tarafından araştırılarak 11 ekim 2013 tarihli 28792 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği konusu da dahil olmak üzere detaylı olarak araştırılmıştır. Bilindiği gibi 30/06/2012 tarihinde 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlığının 6. Maddesi ile işverenlere çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin görevlendirme yükümlülüğü getirildi. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan veya az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için kanun 30/06/2016 tarihinde başlayacaktır.

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR

Kanunun 6331 sayılı Tanımlar başlığının 3. Maddesine göre iş güvenliği uzmanının görevleri, yetkileri, sorumluluk ve eğitimleri hakkında detaylı olarak açıklama yapılmıştır. İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olan, bakanlık ve ilgili kuruluşlardaki çalışma hayatını denetleyen müfettiş ve mühendis ile mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar olarak tanımlanmıştır.

Teknik eleman olarak teknik öğretmekler, kimyager veya fizikçiler ile biyologlar ve üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programını mezun olarak tamamlamış kişilerdir. Bu kişiler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından sosyal güvenlik uzmanı belgesi / sertifikası alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabileceklerdir.

Aşağıdaki kişiler de çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından sosyal güvenlik sertifikası ve uzmanı belgesi alabilecek – iş güvenliği uzmanı olacaklardır.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri,
• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,
• Teknik öğretmenler,
• Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar,
• Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları

Yukarıdaki kişiler de çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından sosyal güvenlik sertifikası ve uzmanı belgesi alabilecek – iş güvenliği uzmanı olacaklardır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGESİ NASIL ALINIR

İş güvenliği uzmanı belgeleri sadece çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kuruluşlar tarafından verilmektedir. Yetki alabilen bu kuruluşlar eğiticileri ve eğitim programları çalışma bakanlığı tarafından onaylanması sonrasında eğitim faaliyetlerine başlayabilmektedirler. Eğiticileri ve eğitim programları onaylanan kuruluşlar güncel olarak isggm.gov.tr adlı web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Yetkilendirme ocak 2010 tarihinden sonra başlamış olup bakanlık tarfından oluşum ve program incelemeleri bu devam etmekte, bu kuruluşların sayıları ve bulunduğu şehirler arttırılmaktadır.

Yıldızlandır
Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan