Kredinotum.com

Kredibilite Hesaplama

Kredibilite yani Kredi Kayıt Bürosu kredi notu olarak bilinmekte olan puan tüketicilerin kredilere uygunluğunu ölçen bir sistem demek mümkündür. Tüketicilerin kredibilite durumlarını etkileyen ve kredibilite hesaplama unsurlarında kullanılan pek çok farklı unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar içerisinde öncelikle kişinin ya da kurumun geçmiş ödeme performansı, ödeme alışkanlığı, mevcut risk durumu ve kredi skoru bulunmaktadır.

Geçmiş ödeme performanslarında bankalar Kredi Kayıt Bürosu’nun kayıtlarını kullanmaktadırlar. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bir tüketicinin hangi bankadan ne tutarda kredi kullandığını, kalan kredi borcunu, aktif kredi kartlarını, bu kartların ödemelerini ve kredili mevduat hesabı limitlerini kaydetmekte olup, bu kayıtlar ortak havuzda toplanmaktadır. Bir tüketicinin beş yıl içinde olan icra takipleri, geç ödemeleri ve düzensiz ödeme kayıtları gibi pek çok bilgiler bu kayıtlar içerisinde açık bir şekilde bankaların ve finansal kuruluşların bilgisine sunulmaktadır. Kişinin hakkındaki devam eden icra takipleri ve geciken borçlar ile ilgili tüm ödeme performansları kişinin kredibilite durumunu göstermekte ve bankalar bu incelemeler ile başvuruyu değerlendirmeye almaktadır.

Tüketicilerin ödeme performansları ve alışkanlıkları da Kredi Kayıt Bürosu kredi notu sorgulama işlemi yapılarak anlaşılmaktadır. Ödeme alışkanlığı geçmiş dönem ödeme performansına benziyor olsa dahi bir tüketicinin geliri olması durumlarında ödeme yapmaması halinde kullanılmaktadır. Bu tip tüketicilerin ödeme geçmişlerinde gecikmeler mevcuttur. Yurtdışına çıkılması halinde kredi karıt ödemelerinin yapılamaması gibi durumlar ödeme güçlüğünden kaynaklanmamakta olup, ödeme disiplinsizliği ile ilişkili olmaktadır. Özellikle iyi bir gelir durumu sahibi olan kişiler ve ödeme alışkanlıklarına özen göstermeyen tüketiciler bu tip sorunlar ile karşılaşabilmektedir.

Kredi Kayıt Bürosu kayıtları incelendiğinde bu bilgiler arasında önemli yer edinen madde açık limitlerdir. KKB kayıtları içerisinde açık limitlerin görüntülenmesi ve tüm risklerin incelenebilmesi sebebi ile tüm aktif kredi borçları, kredi kartı borçları ve ödemeleri ile ilgili tüm kalan tutarlar ekrana düşmektedir. Böylece kredibilite hesaplama işleminde bankalar herhangi bir güçlük çekmeden kişilerin risk profillerini gözlemleyebilmektedirler.

Kredibilite hesaplama işlemlerinde yukarıda sayılmakta olan bilgilerin dışında kişinin medeni hali, eğitim durumu, ikamet etmiş olduğu adres, çocuk sayısı, kayıtlı bulunan taşınır ya da taşınmaz mülkler ve bu mülklerin değeri gibi etkenler de ele alınarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Bu skorlama ile alınan puanın belirli bir seviyede olmaması halinde kredi başvuruları olumsuz yanıtlanmaktadır. Ancak bu kredi skorunu belli bir standarda da sokmak mümkün değildir. Yani her tüketicinin kredi skoru ya da kredibilite durumu farklı unsurlar ele alınarak hesaplanmaktadır.

Kredibilite Hesaplama
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.