Maaşımın Kaç Katı Kredi Alabilirim

Maaşımın Kaç Katı Kredi Alabilirim
Maaşımın Kaç Katı Kredi Alabilirim

Kredi başvuruları esnasında kullanılan kredi ve kredi kartlarının geçmiş dönem ödeme disiplinleri ve bankalar ile çalışılması sonrasında elde edilen finansal kayıtlar incelenmektedir. Bu veriler doğrultusunda elde edilen değerler ile kredi başvuruları yanıtlanmaktadır. Bu nedenle kişilerin ve kurumların düzenli ödeme disiplinleri onay aşamasında oldukça etkili bir faktördür. Ancak bankalara yapılan kredi başvurularında pozitif finansal kayıtlar sonucunda dahi talep edilen kredi tutarını kullanmak mümkün olmamaktadır. Tüketicilerin bankalara yapmış oldukları kredi başvurularında kullanılan kredi ürünlerinin ödeme disiplinleri, mevcut borçları, risk durumları ve bunların yanı sıra pek çok farklı faktörün içerisinde yer aldığı hesaplamalar ile oluşturulan kredi notu sorgulaması yapılarak kredi kullanım hakkı verilmektedir. Tüm bunların yanı sıra kişinin aylık gelir durumu kredi başvurusunda önemli rol oynamaktadır. Kişinin aylık geliri kullanılan kredinin ödeme planlarına uyum sağlayabilmesi nedeni ile kullanılacak kredi tutarı ve geri ödeme miktarı bu nedenle önem arz etmektedir.

Bankalar kullanılan kredi taksitlerinin geri ödeme planlarını oluştururken maaşların %40 ile %60 oranlarını aşmamasına ve bu taksitler dahilinde kredi tutarının kullanılmasına karar vermektedirler. Kredi taksitlerinin aylık ödemeleri kişinin aylık gelirinin %60’ını geçmesi halinde geri ödemelerde güçlük çekilebileceği olasılığı değerlendirilerek başvuru işlemine olumsuz yanıt verilmektedir. Ancak kişinin kredi kullanabilme koşul ve şartlarını yerine getirmesinin yanı sıra kullanıla kredinin taksitlerinin aylık gelirinin %60’ını geçmeyecek tutarda olması halinde kredi başvurusu onaylanmaktadır. Bu aşamada tüketiciler maaşımın kaç katı kredi alabilirim hususunda bankalara müracaat ederek kullanabilecekleri maksimum kredi tutarını öğrenmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda bu kredi tutarını kullanmaktadırlar.

Bankalar kullanılan kredilerin geri ödemelerini garanti altına almak ve tüketicilerin geri ödemelerde zorluk yaşamasının önüne geçmek amacı ile belgelenebilir tüm gelirleri hesaplayarak değerlendirmektedirler. Kişinin aylık gelirini belgeleyen maaş bordrosu bulunuyorsa bu bordro üzerinden kullanabilecek olduğu kredi tutarı belirlenmektedir. Ayrıca maaş bordrosunun yanı sıra bankaya beyan edilebilecek mülk, faiz geliri, kira geliri, ek gelir ve diğer belgelenebilir gelirlerin olması halinde tüm gelirler hesaplanarak toplam gelir tutarı oranında kredi kullanılabilmektedir. Ancak kişilerin ek gelirlerini sözlü olarak değil belgeler ile bankaya beyan etmesi gerekmektedir. Belgesiz gelirlerin hiç birisi değerlendirmeye alınmamaktadır.

Maaşımın kaç katı kredi alabilirim sorusuna yanıt arayan tüketiciler ufak hesaplar ile kullanabilecek oldukları maksimum kredi tutarını hesaplayabilmektedirler. Bu hesaplama dahilinde unutulmaması gerekir ki tüketici kredilerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından getirilmiş 36 ay vade sınırlaması bulunmaktadır. Bu sınırlama göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalarda aylık gelirin %60’ına kadar aylık kredi taksitinin olacağı göz önünde bulundurulduğunda; 1.500 TL aylık net geliri olan bir kimsenin maaşının %60’ı hesaplandığında aylık 900 TL’ye denk gelmektedir. 36 ay vade seçeneği ile kullanılacak tüketici kredisini de 900×36:32.400 TL olarak belirlemek mümkündür. Bu kredi tutarı kişinin bankaların çalışma politikalarında yer alan koşul ve kriterlere uyması halinde kullanabileceği maksimum tüketici kredisi miktarıdır. Ancak bu hesaplamalar yüzeysel olarak yapılması sebebi ile kesin bilgilerin edinilmesi için kredi kullanılmak istenen bankanın herhangi bir şubesine gidilerek banka yetkilisi ile görüşme yapılması kesin bilgi edinilmesi açısından oldukça önemlidir.

Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan