Kredinotum.com

Öğrenim Kredisi Zaman Aşımı Kararı

Öğrenim kredisinin geri ödenmesine ilişkin Danıştay 10. Dairesi 5 yıllık zaman aşımı süresinin geri ödeme tablosunda bulunan tarihlerden itibaren başlatılması gerektiğini karara bağlamıştır. Bir öğrenicinin 30.09.1998 tarihinde kadar almış olduğu öğrenim kredisinde o tarih itibari ile öğrenim kredilerinin 3 aylık alınmakta olduğu ve geri ödemeleri 3’er aylık dilimlerle yapıldığı bilinmektedir.

Mevzuatlar çerçevesince alınmakta olan öğrenim kredileri mezuniyet sonrasındaki 2 yıl içerisinde ödenmeye başlanması gerekmektedir. Bu koşul gereğince öğrenim kredisinin taksitlerinin ilk ödeme başlangıç tarihi de 01.10.2000 olarak belirlenmiş ve son ödeme taksiti tarihi ise 30.09.2002’dir. Bu tarihler içerisinde öğrencinin herhangi bir taksiti ödemediği ve durumun KYK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi sonrasında Çukurova Vergi Dairesi Başkanlığı 2009 yılı içerisinde tahakkuk fişi düzenleyerek, tahakkuk fişi içerisinde vade süresini 01.05.200 olarak belirlemiştir. Bu durum sonucunda da 11.06.2010 tarihi ile ödeme emri düzenlenerek 16.08.2010 tarihinde öğrenciye tebliğ edilmiştir.

Yukarıda belirtilmekte olan durum sonucunda da öğrenci olayda zaman aşımının bulunması gerekçesi ile dava açmıştır. Açılan dava sonrasında dava idare mahkemesinde ve bölge idare mahkemesinde öğrencinin aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak bu durum sonucunda Danıştay Başsavcının itirazı ile dosya bu kez Danıştay 10. Daire Başkanlığı incelemiştir. Danıştay tarafından yapılan incelemelerde geri ödeme tablosunda yer alan tarihlerin vade tarihi olduğu, bu sebeple 2009 senesinde yeniden bir tahakkuk yapılması ile yeni bir vade belirlenemeyeceği belirtilmiştir.

Danıştay tarafından alınan kararda sonuç kısmında şu belirtilmektedir; Bu bakımdan dava konusu olan ödeme emrine konu olan kamu alacağının, öğrenim kredisi borçlarının en geç son ödeme taksit tarihi olan 30.09.2002 tarihini izlemekte olan takvim yılı başı itibari ile beşinci yılın sonunda 31.12.2007 tarihine kadar tahsil edilmesi söz konusu iken, bu sürenin geçirilmesi sonrasında yapılan takibatta tahsil zaman aşımı süresi görülmektedir.

Alınan bu karar doğrultusunda öğrenim kredilerinde 5 yıllık zaman aşımının, geri ödeme tablosu içerisindeki son tarih itibari ile hesaplanması gerektiği görülmektedir. Danıştay tarafından verilen Öğrenim Kredisi Zaman Aşımı Kararı ile ilgili karar 30 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Öğrenim Kredisi Zaman Aşımı Kararı
Yıldızlandır

1 Yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Geri Ödeme Başlangıç Tarihi
    01/10/2011 olan öğrenim kredisi borcumu yapılandırdım. Bunu ödeyemeyecem. Zaman aşımı söz konusumudur