Özel Okul Teşvik Kredisi

Özel Okul Teşvik Kredisi
Özel Okul Teşvik Kredisi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde özel okullarda öğrenim görecek olan öğrencilere Eğitim ve Öğretim Desteği verilmesi hususundaki tebliğ resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre 2015 – 2016 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 5580 sayılı kanun kapsamında özel okul öncesi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim türlerinde öğrenim görecek olan öğrencilere verilecek olan eğitim ve öğretim desteklerinin tutarları ve ilk defa bu destekten yararlanacak olan öğrenci sayıları belirlenmiştir. Özel Okul Teşvik Kredisi 2015 – 2016 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul öncesi eğitim kurumlarında 20.000 öğrenciye 2.680 TL, ilkokulda 50.000 öğrenciye 3.220 TL, ortaokulda 50.000 öğrenciye 3.750 TL, lisede ve temel lisede 110.000 öğrenciye lise için 3.760 TL temel lise için 3.220 TL destek verilecektir. Bunun sonucunda toplam olarak 230.000 öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinden yararlanması planlanmaktadır.

Özel Okul Teşvik Kredisi kapsamında illere göre verilecek olan eğitim ve öğretim desteği okul kademe ve türleri, öğrencilerin sayısı, öğrenci ve okulların seçimlerine ilişkin hususlar ile diğer ilgili ölçütler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde bulunmaktadır. Eğitim desteğinde sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği alabilecek öğrencilerin illere göre dağılımında ise 1. ve 2 bölgelerde 0.95 katsayısı, 3 ve 4. bölgelerde 1.00 katsayısı, 5. Bölgede 1.20 katsayısı, 6. bölgede ise 1.30 katsayısı uygulanmaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitime devam etmekte olan öğrenciler arasından 48 – 66 ay yaş aralığında olanlar bu eğitim desteğinden yararlanabilmektedirler.

Özel okul teşvik başvuru işlemleri öğrenci velileri ya da vasileri tarafından kayıtlı olunan resmi ya da özel okul müdürlükleri aracılığı ile, özel okullar MEBBİS içerisinde yer alan Özel Öğretim Kurumları içerisinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilmiş tarihe kadar başvurularına yapabilmektedirler. Başvurular sonrasında eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış olan öğrenciler okulun öğrenim süreci sonuna kadar bu destekten yararlanabilmektedirler. Ancak bu öğrenciler arasından uzun süreli olarak tedavi görmekte olduğunu beyan eden sağlık raporunu beyan edebileceklerin dışında bulundukları sınıfı tekrar eden öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybetmektedirler.

Veliler ya da vasilerin okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin bakanlık tarafından karşılanacak olan eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan tutarı ek olarak okula ödemek zorundadırlar. 2014 – 2015 öğretim yılı içerisinde özel okul teşvik kredisi almaya devam eden ara sınıf öğrencileri yeni öğretim yılı içerisinde başvuru yapamamaktadırlar. Ayrıca yeni yapılan düzenlemeler ile özel okullarda kayıtlı olan öğrenciler de başvurabileceklerdir.

Özel okul teşvik kredisinden yararlanan öğrenciler Eylül ayı içinde başka bir okula nakil yaptırması halinde teşvik haklarını kaybetmektedirler. Eğitim öğretim desteği verilmekte olan okullar ile ücretsiz ya da kurumun ilan etmiş olduğu yıllık ücretin %51 ve fazlası oranında burs almakta olan öğrenciler bu destekten yararlanamamaktadır. Değerlendirilme esnasında eşitlik olması halinde ilk olarak önceki yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan, eşitliğin bozulmaması halinde ise özürsüz devamlılığı az öğrenciler yerleştirilmektedir. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda ise yaş durumu küçük olan öğrencinin yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan