Kredinotum.com

Senet Bozan Yerler

Geçtiğimiz dönemler içeresinde kanun çerçevesinde yapılan değişiklikler sonucunda çek ve senetlerin karşılıksız çıkması ya da ödenmemesi halinde kişilere çok az oranlarda cezalar verilmektedir. Bunun sonucunda da pek çok iş anlaşmalarında ve ticari ilişkilerde senetler pek fazla önerilmemekte ve daha az tercih edilmektedir. Bu nedenle ilişkilerde ve ticari anlaşmalarda mağdur duruma düşmemek ve alacağın zamanında tahsil edilmemesinin önüne geçmek amacı ile senet yerine diğer alternatif seçeneklere başvurmaktadır.

Senetler her ne kadar da az tercih edilmeye başlanmış olsa dahi pek çok anlaşmada senetlerin doldurulduğunu görmek mümkündür. Doldurulan bu senetler ülkemizde bankalar tarafından bozdurulmaktadır. Anlaşma sonucunda alınmış olan senet bankaya müracaat edilerek tahsil edilmektedir. Ancak günümüzde bankaların dışında senet bozan firmalar da bulunmaktadır. Bankalardan tahsil edilen senetlerde tüm haklar diğer firmalardan daha çok güvence altında tutulmaktadır. Diğer senet bozan yerler bankalara oranla güvencesiz demek mümkündür.

İmzalanan senedin tahsil edilmesi için bankaya müracaat edilmesi sırasında banka senedi dolduran kişiye ihbarname göndermektedir. Senet bankaya teslim edilmesi ile birlikte kişinin eline ulaşması ile ilk üç gün içinde banka tarafından paranın kişiye tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankanın parayı tahsil etmemesi halinde ise cezai tutarı ödemekle yükümlüdür. Bu işlemler sonrasında da senet karşılığındaki tutar tahsil edilebilmektedir.

Senet bozan yerler özellikle bankalar bir takım prosedürlere ve kurallara oldukça dikkat etmektedir. Senedin bozulacağı bankaya yazılan talimat mektuplarında bazı hususların üstünün çizilmesi gerekmektedir. Senedin protestosu, senedin bildirimi ya da senedin kabul edilmediğinin bildirimi gibi mektup ya da telefon ile iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca senedin ödeme zamanı, vade sonrasındaki gecikme halinde faiz uygulaması, tahsil masrafları ve yükümlülükleri hangi taraftan tahsil edileceği bu iletişim esnasında belirtilmelidir. Senet bozan yerler yani bankalar bu hususlara oldukça dikkat etmektedir.

Ancak bankalar haricindeki firmalar bu ayrıntılara pek fazla dikkat etmemektedir. Bu nedenle senet bozduracak olan kişiler muhakkak iyi bir inceleme yapmalıdırlar. Ayrıca tüketicilerin ya da kurumların dikkat etmesi gereken diğer bir husus ise senedin tahsil edileceği sürede istenmesidir. Özellikle üzerinden zaman geçmiş olan tahsilatların alınması biraz güç olabilmektedir. Bu nedenle avukat masrafları ve hukuki süreçler ile uğraşmamak adına senet bozma aşamasında bankalar ile çalışmak oldukça faydalı olmaktadır.

Senet Bozan Yerler
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.