Senetle Para Veren Faktoringler 2018

Senetle Para Veren Faktoringler 2018
Senetle Para Veren Faktoringler 2018

Faktöring şirketleri, kayıtlı olan çek ve senetleri sizden satın alarak vadesi geldiğinde bu çek ve senetleri tahsil eden kuruluşlardır. Faktoring şirketleri hakkında bilgi vermek gerekirse;

Elinizde vadesi yani ödeme günü henüz gelmemiş bir çek veya senet bulunuyorsa ve o an size para lazımsa çek veya senetle birlikte bir faktöring şirketine giderek anlaşma yapabilirsiniz. Faktöring şirketi sizin çekinizi almayı kabul eder ise size belli bir komisyon karşılığında çek veya senet bedelini ödemektedir. Şirket çeki kabul etmeden önce borçlusunu, çekin tahsil kabiliyetini yani borçlunun borcu ödeme durumunu araştırır ve şartlar uygunsa ancak o zaman ödeme yapar. Faktoring şirketleri belli oranda komisyon almaktadır.

Faktoring şirketlerinin verdiği hizmetler üç başlık altında toplanabilir:

  • Finansman: Temlik edilen çek veya senet bedelinin senet veya çek tahsil edilmeden evvel şirket tarafından çek veya senet sahibine ödenmesiyle bu hizmet verilmektedir. Ödenen miktar genelde alacağın %80’i olmaktadır.
  • Garanti: Senet veya çek borçlusu olan borçlu tarafın borçlarını ödemede acziyeti halinde şirket tarafından alacağın ödenmesinin garanti edilmesidir.
  • Tahsilat: Senet veya çekte yer alan alacağın takibinin ve tahsilinin yapılıp, alacaklıya verilmesidir.

Türkiye’de Faktöring Nasıl Gelişmiştir?

Faktoring faaliyetleri Türkiye’de ilk olarak 1983 yılında yapılmaya başlanmıştır. Bu konuyla ilgili ilk yasal düzenleme ise 1994 yılında yayınlanmıştır. Faktoring şirketlerini denetleme ve düzenleme yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndadır. Türkiye’deki faktoring şirketleri 2006 yılında yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre faaliyet göstermesine izin verilen şirketler tarafından yürütülmektedir.

Senetle borç para veren firmalara son günlerde rağbet artmıştır. Bu firmalar da insanları reklamlar yoluyla etkilemeye çalışmaktadır. Senetle para veren firmalara başvurmak en son çare olmalıdır. Zaten bu firmalara başvurduğunuz da bu firmalar senedin tahsil edilememesi ihtimaline binaen sizin hakkınızda her türlü araştırmayı yapmakta ve uygun görürlerse size para vermektedir. Bu tarz şirketlerle çalışırken aksi bir durum söz konusu olursa verdikleri parayı sizden geri almaları söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu tarz durumlarda sizden borcunuzu zamanında ödemeniz beklenmektedir.

Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan