Krediler

Spot Kredi ve Rotatif Kredi Arasındaki Farklar Nelerdir

Güncelleme:

Kısa vadeli krediler, genel olarak işletmelerin en fazla tek sene içerisinde geri ödemeleri lüzumlenen kaynaklarıdır. Bu şekildeki kısa vadeli finans kaynaklar genellikle, işletmelerin dönen varlıklarının finansmanı için kullanılır. İşletmeler, işletme tehlikesini düşük tutmak için kısa vadeli kredileri seçenek ederler. Bu yolla iş hacmindeki iniş çıkışların getireceği fonlama gereksinimi kısa vadeli kaynaklarla karşılanır ve işletmeler arasında sıklıkla bu yola başvurulur.

Her ne kadar çalışma sermayesinin finansmanı emeli ile kullanılsa da, kısa vadeli krediler bazı durumlarda duran varlıkların finansmanı için de kullanılır. Fakat bu halde işletme riskinin artacağı gözden uzakk tutulmamalıdır.
Kısa vadeli finansman emeli ile sarfedilen kaynaklar olarak, ticari krediler, banka kredileri, repo, faktoring ve finansman bonosu gösterilebilir. Banka kredileri için spot krediler ve rotatif krediler de bu özelliktedir. İşletmeler spot kredileri, kısa zamanlı nakit greksinimlerini karşılamak emeli ile kullanırlar. Spot kredilerin vadesi geldiği zaman tek seferde ödemesi yapılır. İşletmeler istese de spot kredilerde ara ödeme yapılmaz.
Spot kredilerin meblağ, vadesi ve uygulanacak faiz seviyesi, tamamiyle spot kredinin kullanıldığı andaki pazar koşulları ve işletme ile uygulanan görüşmelere göre belirlenir. Uyuşma sağlanan koşullarda kredi vadesi müddetince herhangi bir farklılık yapılmaz. Spor kredilerde, uygulanacak faiz seviyesi, kredi kullandırıldığı tarihte saptamış olmasından, işletmenin nakit akışı idarenine de yarcımcı olur. Spot kredilerin vadesi en çok 360 gündür. Şayet değişik tek döviz cinsi üstünden spot kredi kullanılıyorsa, vadenin 18 aya kadar uzaması mümkündür. Spot kredilerin faiz ödemeleri, işletme ile yapılacak anlaşmaya göre, spot kredinin vade nihayetinde yapabilir, veyahut üçer maaş dönemlerde de yapılabilir. Vadesi geldiği zaman spot krediler ilk olarak ölçülen sermaye ve faiz tutarının bütün ödenerek kapatılır.

Rotatif krediler tek manada borçlu cari adisyon şeklinde çalışır. Öngürülen vade boyunce ve ölçülen sınır içerisinde kalmak şartı ile işletmenin, nakit karşılığında, gereksinimi bulunduğu tek anda ve miktarda para çekmesine imkan sağlayan tek kredi şeklidir. İşletme rotatif krediyi arzuladığı vakit kısmen ya da tamamiyle kapatabilir. Kısaca avans niteliğinde borçlu cari adisyon gibi gayret gösteren tek kredi şeklidir.
Rotatif krediler vadeden evvel kapatılabildiği için, işletmelere değerli tek likidite basitliği sağlar. Bu arada işletmenin finansman giderlerini de düşürür. Rotatif kredilerin faiz ödemeleri, genellikle üçer maaş dönemler şeklinde yapılır. Rotatif kredilerin kullandırım biçimi, işletmelerin imzalayacağı genel kredi sözleşmesi ile veyahut kefalet karşılığı olabilir. Bununla birlikte gayrimenkul ipoteği, pay senedi, tahvil gibi menkul kıymetler, vadeli mevduat ya da çek karşılığı da rotatif kredi kullandırılabilir.

Şimdi kısaca spot krediler ile rotatif krediler arasındaki farklara bakalım: Spot kredilerin vadesi bellidir ve yanlızca vade gelince kapatılabilir. Ara ödeme yapması olası değildir. Rotatif kredilerde de tek vade bulunmaktadır fakat işletmenin ihtiyacına göre kısmi ödemeler yapması mümkündür. Spot kredilerin fazileri sabittir, ilk olarak tespit edilen faiz seviyesi değişmez. Rotatif kredilerde faiz seviyesi değişkendir. Spot kredilerde güvence olarak verilen çekler ödendiğinde krediden düşülmez. Rotatif krediler borçlu cari adisyon şeklinde çalıştığı için, yapılacak ara ödemeler krediden düşülür.

Spot krediler olsun rotatif krediler olsun, kendisi içerisinde iyi yönleri ya da kötü yönleri vardır. Genellikle faiz oranlarının yükseleceği endişesi taşıyan işletmeler rotatif krediden kaçarlar. Fakat bankalar genellikle spot kredi fiyatlamalarını, rotatif krediye göre henüz yüksek tutarlar. Zira spot kredilerde uyuşma sağlandıktan ardından faiz seviyesi farklılığı yapılamamaktadır. Pazar koşullarında faizlerin düşeceği arayışı varsa, bu halde da işletmeler rotatif krediye yönelirler. Yeniden de işletmelerin hangi krediyi seçenek edeceklerinde, nakit akış döngüsü değerli tek unsurdur.

İlgili Makaleler

6 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı