Kredinotum.com

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur

Kusurlu ürünler ve haksız alınmış olan bedeller karşısında tüketici hakem heyetlerine ya da mahkemelere başvurulması gerekmektedir. Ancak günümüzde pek çok vatandaş tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılması gerektiğini bilmemektedir. Bu nedenle tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur sorusuna bu makalemiz içerisinde yanıt bulmak mümkündür. Ayrıca tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda belli bir ücret talep ediliyor mu, hangi şirketler için nerelere başvuru yapılmalı ve mahkemelerin karar süresi hakkındaki tüm detaylara da ulaşmak mümkündür.

Tüketicilerin mal ve hizmet satın almaları durumunda doğabilecek şikayetlerde tüketici mahkemeleri ile tüketici hakem heyetlerine başvurulması sonrasında çözümler sunulmaktadır. Bu mahkemelerin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda milyonlarca tüketicinin hakları korunmaktadır. Ülke genelinde toplam 10 ilde 26 adet Tüketici Mahkemesi bulunmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Mersin, Samsun ve Kayseri’de bulunan bu iller ve ilçeler dışında yapılan başvurular Tüketici Mahkemesi’ni temsil etmekte olan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılabilmektedir. Mahkemelerde dava açan vatandaşlar herhangi bir bedel ödemeden işlemlerini yürütebilmektedirler. 2013 yılı içerisinde değeri 1.191,52 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri tarafından değerlendirilmektedir. Heyetin vereceği kararlar tarafları bağlamaktadır. 15 gün içerisinde Tüketici hakem heyetine itiraz edilebilmektedir.

Uyuşmazlıklar sonucunda Hakem Heyetinin vereceği kararlar yalnızca delil niteliği taşımasından dolayı, tarafların itiraz etmesi halinde tekrar Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Mobil imza kullanılarak tuketicisikayeti.tuketici.gov.tr adresi üzerinden şikayette bulunmak mümkündür. Online yapılmakta olan başvurular tüketicinin ikamet ettiği bölgedeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine düşmektedir. Diğer tüketiciler yapmış oldukları başvuruların pdf doküman çıktısını imzalayarak belgeler ile beraber ikamet ettiği bölgedeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 15 gün içinde teslim etmesi gerekmektedir. Mal ve hizmet satın alınması halinde ayıplı olması durumunda ilk olarak o mal ya da hizmet alınan satıcı veya sağlayıcıyla sorunun çözüme gidilmesi için uğraşılmaktadır. Bu görüşmelerde malın iadesi, malın yenisi ile değişmesi, malın tamir edilmesi, malın özrü kadar değerinden düşülmesi gibi yasal hakların olduğunu ve bu hakları bilerek hangisinin tercih edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Sonuç alınmaması halinde mal veya hizmet satın alınan bölgedeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri’nde, ilçelerde de Kaymakamlık binalarında, Tüketici Mahkemeleri ise il ve ilçelerin Adliye binalarında hizmet vermektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri toplam 81 ilde müdürlükleriyle 851 ilçede çalışmalarını yürütmektedirler. Hakem heyetinin tüketicinin lehine karar vermesi halinde satıcının kararı uygulamadığı durumlarda İcra Müdürlüğü’ne müracaat etmek mümkündür. Kararın tüketicinin aleyhine çıkması halinde de 15 gün içerisinde yine Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edilebilmektedir. Şikayet konusunu kapsamakta olan dilekçe ve eklerinde konuya ait olan belgeler ile (fatura, garanti belgesi, satış fişi, sözleşmeler) bizzat ya da posta yolu ile başvurmak mümkündür.

Dilekçede satın alınan mal ya da hizmetin özellikleri, malın ne zaman alındığı ya da hizmetin ne zaman ve nereden verilmiş olduğu, ödenen bedeli, şikayet konusunun ne olduğu, satıcıya şikayetin bildirilmesi halinde ne dediği ve nasıl sonuçlanması istenildiği belirtilmelidir. Hakem Heyetine yapılan başvurulardan ücret talep edilmemektedir. Hakem Heyeti tarafından görevlendirilecek olan bilirkişi ücretlerinin tümü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Tüketici Mahkemelerince açılacak davalar resim ve haçlardan muaftır. Hakem Heyeti’ne yapılan tüm başvurular en geç üç ay içerisinde karara bağlanmaktadır. Kararlar 5 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilmektedir. Hakem Heyetlerinin kararlarının bulunduğu listeler, illerde İl Müdürlükleri’nde, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarında duyuru panolarında her ay yerini almaktadır.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur
Yıldızlandır

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.